Cải cách thể chế ở Khánh Hòa: Giải quyết 3.825 hồ sơ Cải cách thể chế ở Khánh Hòa: Giải quyết 3.825 hồ sơ

Cải cách thể chế ở Khánh Hòa: Giải quyết 3.825 hồ sơ

Ngày 27-8, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Khánh Hòa do ông Trần Khắc Hà – Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác CCHC tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, công tác  CCHC của Sở đã có nhiều chuyển biến, công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính đã được Sở thực hiện thường xuyên, liên tục; việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động...

Không thể nghĩ như cũ, làm như cũ nữa! Không thể nghĩ như cũ, làm như cũ nữa!

Không thể nghĩ như cũ, làm như cũ nữa!

Từ đầu năm 2014 đến nay, Thủ tướng và Chính phủ đã dồn dập đưa ra những thông điệp mạnh mẽ về cải cách thể chế kinh tế, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong một thế giới ngày càng cạnh tranh gay gắt. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục đưa ra những thông điệp mạnh mẽ về đổi mới thể chế kinh tế. Dù vẫn còn đó sức ỳ rất lớn của cái cũ, nhưng quyết tâm đổi mới của Thủ tướng phải được thực hiện bởi đã đến lúc chúng ta không thể nghĩ như cũ, làm như cũ nữa. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “Không xác thực”, “so với quốc tế thì không giống ai cả”, “chúng ta cần những con số thật”- phát biểu của Thủ tướng về “GDP địa phương”...

Ngoại giao VN cần tham gia định hình luật chơi chung của thế giới Ngoại giao VN cần tham gia định hình luật chơi chung của thế giới

Ngoại giao VN cần tham gia định hình luật chơi chung của thế giới

Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị đa phương thế kỷ 21 và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam Dự Hội nghị đối ngoại đa phương thế kỷ 21 và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, phát huy mạnh mẽ vai trò của đối ngoại đa phương trong xây dựng và phát triển đất nước . Thủ tướng nhấn mạnh: Trên cơ sở các chủ trương của Đảng, Nhà nước và xu thế chung của thế giới, cần xác định đối ngoại đa phương là bộ phận rất quan trọng trong tổng thể chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đối ngoại đa phương là phương tiện hữu hiệu...

Thủ tướng: Cần đổi mới cách nghĩ, cách làm trong hoạt động đối ngoại Thủ tướng: Cần đổi mới cách nghĩ, cách làm trong hoạt động đối ngoại

Thủ tướng: Cần đổi mới cách nghĩ, cách làm trong hoạt động đối ngoại

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Cần phải đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, cách thức phối hợp liên ngành trong hoạt động đối ngoại nói chung và trong triển khai đối ngoại đa phương. Đây là thời điểm chúng ta cần và hoàn toàn có đủ điều kiện để chuyển mạnh từ tư duy “tham gia tích cực” sang “chủ động đóng góp xây dựng, định hình luật chơi chung”. Ngày 12/8, Hội nghị “Đối ngoại đa phương thế kỷ 21 và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam” được tổ chức tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, đại diện của các bộ, ngành,...

Website nguyendoankhanh.net/ Đánh giá bởi Google Plus on Jan 20 2012 - 5.0