Không thể nghĩ như cũ, làm như cũ nữa! Không thể nghĩ như cũ, làm như cũ nữa!

Không thể nghĩ như cũ, làm như cũ nữa!

Từ đầu năm 2014 đến nay, Thủ tướng và Chính phủ đã dồn dập đưa ra những thông điệp mạnh mẽ về cải cách thể chế kinh tế, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong một thế giới ngày càng cạnh tranh gay gắt. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục đưa ra những thông điệp mạnh mẽ về đổi mới thể chế kinh tế. Dù vẫn còn đó sức ỳ rất lớn của cái cũ, nhưng quyết tâm đổi mới của Thủ tướng phải được thực hiện bởi đã đến lúc chúng ta không thể nghĩ như cũ, làm như cũ nữa. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “Không xác thực”, “so với quốc tế thì không giống ai cả”, “chúng ta cần những con số thật”- phát biểu của Thủ tướng về “GDP địa phương”...

Ngoại giao VN cần tham gia định hình luật chơi chung của thế giới Ngoại giao VN cần tham gia định hình luật chơi chung của thế giới

Ngoại giao VN cần tham gia định hình luật chơi chung của thế giới

Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị đa phương thế kỷ 21 và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam Dự Hội nghị đối ngoại đa phương thế kỷ 21 và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, phát huy mạnh mẽ vai trò của đối ngoại đa phương trong xây dựng và phát triển đất nước . Thủ tướng nhấn mạnh: Trên cơ sở các chủ trương của Đảng, Nhà nước và xu thế chung của thế giới, cần xác định đối ngoại đa phương là bộ phận rất quan trọng trong tổng thể chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đối ngoại đa phương là phương tiện hữu hiệu...

Thủ tướng: Cần đổi mới cách nghĩ, cách làm trong hoạt động đối ngoại Thủ tướng: Cần đổi mới cách nghĩ, cách làm trong hoạt động đối ngoại

Thủ tướng: Cần đổi mới cách nghĩ, cách làm trong hoạt động đối ngoại

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Cần phải đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, cách thức phối hợp liên ngành trong hoạt động đối ngoại nói chung và trong triển khai đối ngoại đa phương. Đây là thời điểm chúng ta cần và hoàn toàn có đủ điều kiện để chuyển mạnh từ tư duy “tham gia tích cực” sang “chủ động đóng góp xây dựng, định hình luật chơi chung”. Ngày 12/8, Hội nghị “Đối ngoại đa phương thế kỷ 21 và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam” được tổ chức tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, đại diện của các bộ, ngành,...

Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Bộ Nội vụ đang dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm thay thế Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) số 11/2003/QH11. Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ Hiến pháp năm 1992, Quốc hội đã ban hành Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 (Luật năm 2003). Quá trình hơn 10 năm thi hành Luật cho thấy, tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND đã đáp ứng được các yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ, cùng với những kết quả đạt được nêu trên, qua thực tiễn hoạt động của HĐND và UBND các cấp trong thời gian qua và yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới cho thấy Luật năm 2003 đã bộc lộ...

Website nguyendoankhanh.net/ Đánh giá bởi Google Plus on Jan 20 2012 - 5.0